5. Therapeuten‎ > ‎

Paul van Beuzekom, Amersfoort

Re-integratie is niet alleen een plicht, het is wettelijk bepaald dat je de keuzevrijheid hebt om zelf te kiezen hoe, waar en door wie je je wil laten begeleiden.

Op eigen koers verzorgt  re-integratietherapie:

Is het nodig om eerst met je emotionele onbalans aan de slag te gaan vóór je opnieuw aan werken kan denken, dus vóór het eigenlijke reïntegratietraject gestart wordt? Dan kan je Op eigen koers vragen het therapeutische voortraject te verzorgen. Je vraagt met een IRO (individueel reïntegratie overeenkomst) een persoonlijk reïntegratie budget aan ter bekostiging van het voortraject én het reïntegratietraject.

Missie van Op eigen koers:

“Leren leven en werken met de vrijheid om je eigen koers te volgen.”
Dit doen we door het leren stellen van de wezenlijke vragen in leven en werk, met jezelf als uitgangspunt. Dan liggen je eigen antwoorden binnen handbereik.

Verhouding van re-integratietherapie en een re-integratietraject

Reguliere reïntegratietrajecten zijn gericht op snel weer aan het werk. Als de klant juist van slag is geraakt vanwege psychosociale druk en alle verwachtingen die spelen, is het zinvol om voorafgaand aan of naast zo’n reïntegratietraject begeleiding van “Op eigen koers” te kiezen. Zo’n klant heeft dan eerder ruimte nodig om zijn eigen basis weer te vinden. Op eigen koers is gespecialiseerd in het therapeutische stilstaan om helderheid in de eigen situatie en wensen. Dit therapeutische voortraject richt zich op vragen als:

  • Hoe komt het toch dat ik mezelf steeds weer kwijt raak?Hoe vind ik mezelf weer terug?
  • Hoe krijg ik mijn emotionele huishouding weer op orde?
  • Waar gaat het mij eigenlijk om? Wat wil ik eigenlijk?
Zie voor meer informatie:

 

Op eigen koers
Vondellaan 43
3818 WN Amersfoort
Onze andere diensten: gestalttheapie, relatietherapie, managementcoaching, zaklijke coaching, begeleiding van stiefgezinnen. Onze klanten komen uit heel het land: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland, Gelderland, Noord Brabant, Limburg en Zeeland.
 
Comments