5. Therapeuten‎ > ‎

Mieke Kok, Tuk (Steenwijk)

Sinds 1990 werk ik in de hulp- en dienstverlening t.a.v. situaties, zowel privé- als werksituaties, die het functioneren (negatief) beïnvloeden. Als coach, bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeidsgeneeskundig consulent ‘Psyche en Werk’, trainer en als therapeut heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van individuen en groepen t.a.v. werk. Mijn ervaringen liggen binnen verschillende branches zoals in het onderwijs, bij overheidsinstellingen, in gezondheid- & zorginstellingen en binnen de industrie.


De basis van waaruit ik werk is de ‘Richtlijn Psychische Klachten’ van de NVAB.

Begeleiding bij psychische en/of psychosociale klachten op de werkvloer
De begeleiding bestaat o.a. uit het ondersteunen van de werknemer, de leidinggevende, het team, of het management om ‘Gezond en met Plezier’ te kunnen functioneren. Ik sluit binnen mijn werk aan bij het eigen probleemoplossend vermogen en de eigen gezonde mogelijkheden van de werknemers of bij de organisatie zelf.
De leidinggevende heeft in mijn visie de regie bij psychisch- en/of psychosociale klachten. Daarom vind ik het, uiteraard indien wenselijk, zinvol om tot een gezamenlijke afstemming met de werknemer en de leidinggevende te komen.Bovendien zal er, indien noodzakelijk, afstemming zijn met de desbetreffende bedrijfsarts.

Preventie
Preventieve begeleiding, om o.a. (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen, is m.i. van wezenlijk belang voor zowel werknemer als voor de werkgever.Voor de werkgever werken de preventieve interventies kostenbesparend en voor de werknemer betekent dit dat hij/zij o.a. de eigenwaarde en het zelfvertrouwen behoud.
Curatief: Re-integratiebegeleiding
Mocht een werknemer toch in de ziektewet zijn geraakt dan kijken we hoe de re-integratie zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. Langdurig ziekteverzuim kan hiermee worden voorkomen.
Mijn ervaring is dat werk, en dat kunnen aangepaste taken en verantwoordelijkheden zijn, helpen bij herstel van psychische of psychosociale klachten. De eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de werknemer blijven hierdoor bewaard. Voor de organisatie werkt ook deze begeleiding kostenbesparend.

Coaching
Coaching kan zinvol zijn om uw deskundigheid en professionaliteit te vergroten.U leert o.a. om te gaan met persoonlijke en /of werkgerelateerde lastige situaties. Wij onderzoeken samen wat er nu precies aan de hand is. U leert om anders en beter met lastige situaties om te gaan.Coaching is individueel gericht en bedoeld om uw vaardigheden, kennis en kwaliteiten te ontwikkelen of bij te stellen. Meer informatie over coaching vindt op deze site.

Samenwerking
Als zelfstandige therapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker, coach en trainer ben ik aangesloten bij het samenwerkingsverband: De Adviesgroep ‘Mens en Werk’.

Deze adviesgroep bestaat uit verschillende disciplines zoals bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Meer informatie kunt u vinden op: www.adviesgroepmensenwerk.nl

Meer info op:   www.miekekok.nl

  

Gestalt-praktijk


Mw. J.M.G. Kok MSc.


Praktijkadressen:


* Oosterhoek 25

   8334 RD  Tuk

* Blomslaan  1

   8471  AZ   Wolvega


Tel.: 06 - 23 96 25 44

www.miekekok.nl

 

Lid: NVAGT, EAGT, NAP

ECP: Europees certificaat psychotherapie

LSR: Geregistreerd Rouw- & Verliesbegeleider

 

Aangesloten bij:  Adviesgroep "Mens en Werk" , www.adviesgroepmensenwerk.nl

 

Comments