5. Therapeuten‎ > ‎

Ali Lely, Alphen aan de Rijn

Wat is contextuele hulpverlening?

Iedereen maakt deel uit van een familie, zelfs als we geen contact meer hebben met onze familieleden. Je moeder blijft altijd je moeder, je zusje kan nog zo ver weg zijn, maar daarmee is ze nog steeds je zusje. De familierelaties zijn de belangrijkste relaties in je leven. We voelen ons in het algemeen ook sterk verbonden met onze eigen familie, ook al wil dat helemaal niet zeggen dat we niet grote problemen kunnen hebben met afzonderlijke familieleden. De banden met de familie kunnen warm en hartelijk zijn, maar ook vreselijk knellen. 

Onze familiegeschiedenis nemen we op onze hele levensreis mee. In de loop van ons leven kunnen zich problemen voordoen waar we geen raad mee weten en waar we misschien wel met iemand over zouden willen praten. 

Dat kunnen problemen zijn met jezelf: je zit niet goed in je vel, het gaat niet goed op je werk, je voelt je eenzaam, maar je kunt ook problemen hebben met mensen om je heen. Je begrijpt je partner niet meer of je vindt dat je partner niet meer voldoende aandacht aan jou besteedt of telkens maar kritiek op je heeft. Je wilt graag kinderen, maar je partner wil ze niet. Of je relatie loopt stuk terwijl je zwanger bent. Hoe moet je je kinderen opvoeden nu ze in de puberteit komen en niet meer naar je willen luisteren? Hoe komt het toch dat je alsmaar ruzie hebt met je zusje? Of je moet zoveel zorg aan je ouders besteden, dat er geen tijd meer overblijft voor je zelf of voor je eigen gezin.
Dit zijn zomaar wat voorbeelden waarmee mensen in hun leven te maken kunnen krijgen. Het is goed dat je dan bij iemand terecht kunt met je vragen en je zorgen, die met jou kijkt naar wat jou nu zo bezighoudt. Die jou niet losziet van de familie waar je vandaan komt. Die oog heeft voor jouw familiegeschiedenis en met jou probeert te begrijpen hoe die familiegeschiedenis kan doorwerken in de problemen waar je nu mee te maken hebt. Soms lijkt er geen enkel verband te zijn, soms heb je al gauw door dat je niet met je baas kan opschieten omdat die zo op je vader lijkt. Misschien dat het dan ook weer mogelijk wordt om iets aan verstoorde relaties te gaan doen.

Dit is in het kort een beschrijving van de contextuele hulpverlening. Uitgangspunt van elke hulpverlening is uiteraard het probleem waarmee iemand zich aanmeldt. Iemand kan alleen komen, soms is het ook goed als een partner meekomt of als andere familieleden bij de gesprekken betrokken worden. Maar gaandeweg de hulpverlening zullen we, ook in individuele gesprekken, altijd de familie (-geschiedenis) erbij betrekken. Wie weet hoe verhelderend dat kan zijn!

Therapeutische gesprekken of coaching

Afhankelijk van de vraag waar jij mee komt zullen we met elkaar voor een therapeutisch of een coachingstraject kiezen. Bij de therapeutische gesprekken ligt de nadruk op het verwerven van inzicht in de aard van je problemen en in het zoeken naar mogelijkheden om beweging te krijgen vastgelopen (familie)relaties. Deze gesprekken vinden vrijwel altijd plaats in de therapeutische praktijkruimte. Bij coaching gaat het meer om praktische en ondersteunende begeleiding bij het weer op de rails krijgen van je dagelijks leven; bij het zoeken naar structuur en regelmaat en het weer op orde krijgen van bijv. je administratie. Deze gesprekken vinden meestal bij jou thuis plaats. Het contextuele gedachtegoed is echter altijd leidraad.

Ali Lely

HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Voortgezette opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
4 jarige opleiding Contextuele Hulpverlening
Jarenlange ervaring in diverse werk settingen op het snijvlak van gezondheidszorg en welzijnswerk (hartrevalidatie, verpleeghuis, kinderpsychiatrie)
Werkzaam als familietherapeut in praktijk voor contextuele hulpverlening.

Contact

http://www.praktijk-deklaproos.nl/

Mw. A.C. (Ali) Lely
Maatschappelijk werker
Contextueel hulpverlener / coach
E-mail: info@praktijk-deklaproos.nl
Telefoon: 06 - 264 89 729

                    Alphen aan de Rijn
Comments