Re-integratiebureau's

Informatie voor re-integratiebureaus
Geschreven door Paul van Beuzekom  
  
Re-integratietherapie kan de weg vrijmaken naar werk waar cliënten naar tevredenheid (blijven) werken. Het wordt ingezet als voorschakeltraject.

Hier ligt het belang voor re-integratiebureaus. Hebt u een cliënt, met een emotioneel prbeleem, waarvan u denkt dat die met re-integratietherapie gebaad is, dan kunt u die cliënt op onze website wijzen en aanbevelen om met een van de therapeuten een intake af te spreken. Dit om te zien of het wat is en of het klikt met die therapeut.  De re-integratietherapeut schrijft aan de hand van zijn bevindingen in de intake een behandelplan. Mede op basis van dat plan kan besloten worden over de noodzaak en de financiering. 

Wat is re-integratietherapie?
Re-integratietherapie is een een mengvorm van gestalttherapie, familieopstellingen, contextuele therapie, en zijnsgeöriënteerde therapie. Allemaal gericht op het goed functioneren in de context van werk. Zie het profiel voor re-integratietherapie voor uitgebreide informatie.


De werkwijze laat zich als volgt schetsen:

Intake: klant en therapeut werken uit wat de leervraag is. 
Therapiesessies: per sessie wordt een deel van de leervraag uitgewerkt. Na een aantal sessies is de baan vrij voor het gericht vinden van werk. Hierbij kiest de klant of hij terug gaat naar de oude werkplek of op zoek gaat naar een nieuwe plek. Hetzij op eigen kracht, wat regelmatig voor komt, hetzij onder begeleiding van een re-integratiebureau. 
Nazorg: Bij het zoeken naar werk of in de eerste periode van de nieuwe werk kan blijken dat de klant nog een aantal sessies re-integratietherapie nodig heeft als ondersteuning.
Bij het begin of in de loop van de re-integratietherapie kan het traject naar werk gestart worden. Dat verschilt per cliënt. En vaak is het bevorderlijk om tijdens de re-integratietherapie wat werk te doen omdat de cliënt dan in die context zijn problemen tegen komt.


Wijze van betalen

Er wordt afgerekend op basis van het aantal sessies en de duur van de sessies. Een intake wordt ook beschouwd een sessie. In tegensstelling tot IRO's wordt de betaling van re-integratie niet afhankelijk gestled van het vinden van een baan voor minimaal een half jaar.  Doel van re-integratietherapie is namelijk om de weg emotioneel vrij te maken voor het vinden van werk. 
De opdrachtgever kan kiezen tussen drie manieren van afrekenen.

De factuur wordt uitgeschreven op naam van de cliënt, die op zijn beurt de kosten bij de opdrachtgever declareert.
De opdrachtgever krijgt een factuur per sessie.
De opdrachtgever betaalt bij het begin van de begeleiding het bedrag dat maximaal besteed mag worden, en ontvangt na afloop een rekening en verantwoordiing, met zonodig terugstorting van het resterende bedrag.

Tarieven
De tarieven liggen rond de € 125 per sessie, met een aantal sessies dat ongeveer varieert van 5 tot 15 sessies.

Bronnen voor financiering
Er zijn verschillende bronnen waaruit geput kan worden. Dat verschilt per cliënt.

De cliënt zou in pricipe zelf (mee) kunnen betalen. Veel cliënten hebben daar de middelen niet voor.
De cliënt heeft een zorgverzekering die vergoeding geeft voor alternatieve geneeswijzen. De cliënt moet daarvoor niet alleen de juiste zorgverzekeraar hebben gekozen, maar ook het juiste aanvullend pakket. En ook van de kant van de re-integratietherapeut is nodig dat hij de registratie heeft die de zorgverzekeraar vraagt. Ook op dit punt verschillen de eisen van de verzekeraars. En therapeuten hebben niet allemaal dezelfde registraties.
De UWV als financierder. De ervaring tot nu toe leert dat de UWV graag mensen snel aan het werk wilt hebben, maar weinig oog heeft voor emotionele problemen die mensen belemmeren om met succes een IRO uit te voeren. De UWV werkt hoofdzakelijk met IRO's. Daarin is officieel geen plaats voor een voorschakeltraject als re-integratietherapie. Dat kan het voor een re-integratiebureau erg moeilijk maken om het gewenste resultaat te bereiken, te weten: minimaal een half jaar uit de uitkering. Daar is het re-integratiebureau niet bij gediend, maar vooral de cliënt niet. In zo'n situatie is het nuttig om te onderzoeken of de cliënt naar een verzekeringsarts van de UWV of een arbeidsdeskundige van de UWV doorgestuurd kan worden. Die heeft namelijk de mogelijkheid om re-integratie als interventie in te kopen, als hij dat nodig acht. Een behandelplan van een re-integratietherapeut kan daarbij van dienst zijn.
Een gemeente als uitkeringsverstrekker. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een beleid uit te voeren om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk te leiden. Ze zijn echter vrij om dat op hun eigen manier te doen. Ze zijn daarbij dus wel aan de landerlijke regelgeving rond de Vernieuwde Wet Poortwachter gebonden maar niet aan de landelijke regels van de UWV zelf. Dat maakt dat daar vaak meer mogelijk is.
Werkgevers die erbij gebaat zijn besparingen door (zieke) werknemers te begeleiden naar werk waar ze goed functioneren. Elke werkgever pakt het op zijn manier aan. Daar kan dus veel mogelijk zijn. Het is een kweste van vragen. "Nee" heb je, "ja" kan je krijgen.
Comments