1. Voor werkgevers

 Informatie voor werkgevers  
 
Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP zijn werknemers en werkgevers ook verantwoordelijk voor een effectieve re-integratie. Veel werkgevers werken daarvoor met vaste bureaus en organisaties voor re-integratie.

Maar als het gaat om emotionele problemen die een goed functioneren van de medewerkers in de weg staat, dan helpt het niet om hem aan te zetten beter zijn best te doen, of om hem naar een volgende werkplek te duwen. Dat heeft gemakkelijk een draaideur-effect tot gevolg. Hij valt wéér uit. Dat is voor de werkgever inefficiënt en voor de werknemer een extra frustratie.

Denk in zulke situaties eens aan re-integratietherapie.
Dat is een effectief instument om de achterliggende problemen eerst op te lossen, waardoor de weg naar werk wéér vrij kan komen. De werknemer wordt dan begeleid bij het oplossen van de vraagwat maakt dat hij in de werkcontekst de draad kwijt raakt, zichzelf blijkbaar uitput; en wat er nodig is om zich in de werkcontekst niet alleen staande te houden maar zelfs zijn er plezier in te krijgen en er energie van te krijgen. Als werk weer vervulling geeft, draagt dat bij aan leven en welzijn. En u als werkgever zit niet langer met de gebakken peren.

Wat is re-integratietherapie?
Deze therapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op een gezonde afstemming van de mens met zijn werkomgeving. Re-integratietherapie is gericht op het hanteren en/of oplossen van psychische problemen die een goed functioneren op het werk in de weg staan. Met de therapie wordt beoogd de cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Doelgroepen
Mensen die regelmatig of voor langere tijd uit het arbeidsproces wegvallen of dreigen weg te vallen wegens psychische problemen. Bijvoorbeeld mensen die

  • zich overbelast voelen
  • geen plezier meer ervaren in werken
  • problemen hebben  in het contact met collega’s, leidinggevenden of klanten
  • keer op keer tegen conflicten aanlopen
  • in een ontslagpositie zitten zonder te begrijpen waarom
  • hun plotselinge fysieke beperking niet goed weten in te zetten en daardoor psychisch vast zitten. 
Wilt u direct specifieke informatie over re-integratietherapie? Lees dan het "profiel re-integratietherapie ".

Op 24 oktober j.l. werd door Gerard Dijkstra onderstaande tekst op zijn HR blog geschreven, voor ons zeer herkenbaar. Zaak om als werkgever extra alert op uw werknemers te zijn.

Psychosociale arbeidsbelasting wordt niet gemeld: Angst bij medewerkers bij reorganisaties en personele krimp.

Bij reorganisaties en personele krimp komt het steeds vaker voor dat medewerkers die met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden geconfronteerd dit niet melden. De angst is dat zij als “lastig” worden beschouwd en bang zijn om als eersten ontslagen te worden. Dit geldt trouwens ook bij het ten onrechte niet ziek melden vanwege dezelfde angst. In de praktijk blijkt dat het niet uitmaakt of de leiding al dan niet duidelijk is over de spelregels die gelden bij reorganisaties of personele krimp. De angst blijft. Het gevolg is wel dat op korte of lange termijn medewerkers met psychosomatische klachten kunnen worden geconfronteerd met alle gevolgen van dien. Het dan maar accepteren van PSA en de eventuele gevolgen hiervan is niet aanvaardbaar, maar wat dan te doen? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en reactie!