7. Deelname netwerk

Netwerk Re-integratietherapeuten in actie

Sinds 2007 bestaat het landelijk netwerk voor re-integratietherapeuten. Een initiatief om als therapeut in de zakelijke markt zichtbaar beschikbaar te zijn. Dat netwerk bestaat uit goed opgeleide, ervaren, proactieve therapeuten uit verschillende beroepsverenigingen en waarvan de meesten zijn aangesloten bij de NAP, zodat vaak vergoeding is gegarandeerd (1e lijn of in de aanvullende verzekering via RBCZ).  Ze ondersteunen elkaar in het verwerven van een plek in de zakelijke markt van re-integratie, ziekteverzuim en preventie. Het zijn therapeuten, die gemeenschappelijk hebben, dat zij een holistische visie hebben op persoonlijke ontwikkeling en op herstel. Therapeuten die weten, dat re-integratie meer inhoudt dan statistieken verbeteren door mensen aan het werk te zetten. Therapeuten die werken aan de voorwaarden om tot duurzame herinstroom in het arbeidsproces te komen. Therapeuten die re-integratiekandidaten helpen hun eigen kracht, motivatie en bezieling (weer) te vinden en persoonlijke belemmeringen aan te pakken. De re-integratietherapeuten zijn met elkaar verbonden en voor derden te vinden via een eigen website www.re-integratietherapie.info.
Ben je lid van een van de beroepsverenigingen aangesloten bij de NAP en de RBCZ, ( en heb je na een HBO mensgerichte vooropleiding een vervolgopleiding gedaan in een van de vormen van Psychotherapiemodaliteiten ) dan wordt je van harte uitgenodigd om aan dit netwerk deel te nemen.

 
De bedoeling van het landelijk Re-integratienetwerk:
  • re-integratietherapie op de kaart zetten als een gebruikelijke dienst,
  • door uitbreiding van het netwerk geleidelijk aan een landelijke spreiding van re-integratietherapeuten realiseren, die gemakkelijk gevonden worden door re-integratiekandidaten, door opdrachtgevers en door verwijzers,
  • aangesloten therapeuten informeren en ondersteunen elkaar en door krachtenbundeling besparen ze tijd en energie.

Re-integratietherapie: “goed in je vel de arbeidsmarkt op

Dat is de titel van de powerpoint presentatie, die de Brabantse afdeling van het netwerk maakte en waarmee alle leden hun voordeel kunnen doen, wanneer zij presentaties houden voor potentiële opdrachtgevers als UWV’s, re-integratiebedrijven en HR-bureaus.
Het is ook een slogan, die goed de lading dekt van àlle activiteiten die door re-integratietherapeuten worden ontplooid.

Samen sterk, sterk in werk.

Het netwerk van re-integratietherapeuten kan groter, veel groter. Hoe meer mensen aansluiten, hoe meer we landelijke dekking kunnen organiseren, hoe beter we ook nieuwe initiatieven kunnen ontplooien en ontwikkelingskosten kunnen dekken.

Juist nú is het van belang, dat re-integratietherapie meer zichtbaar en herkenbaar wordt voor alle betrokken partijen. Júist nu er tegenwind is in de branche; júist nu de politiek zich opnieuw zal moeten oriënteren; júist nu arbeidsmarkt en arbeidsdeelname in Nederland weer volop op de politieke agenda staat.

En daarom nodigen wij uit

Leden van erkende beroepsverenigingen en collega therapeuten die NAP (Ned. Associatie voor Psychotherapie) zijn geregistreerd (o.a. European Certificate of Psychotherapy of hiervoor studerend) zijn van harte welkom (basisverzekering vergoeding en aanvullende verzekering). Geregistreerd bij de RBCZ? En heb je na een HBO mensgerichte vooropleiding een vervolgopleiding gedaan in een van de vormen van Psychotherapiemodaliteiten waarmee je cliënten een deelvergoeding kunnen ontvangen in aanvullende verzekering? Reageer gerust naar het specifieke werkterrein. Alle belangstellenden die in het kader van re-integratietrajecten werken  nodigen wij uit zich te laten inspireren door de website te bezoeken, met name artsen en leidinggevenden om in samenwerking een optimaal gezonde organisatie te bereiken. 

Voor informatie contact op te nemen met één van de deelnemers en actief aan te sluiten bij dit netwerk.


Met vriendelijke groet

De leden van het netwerk re-integratietherapeuten
 

Kosten deelname netwerk:

De deelnamekosten aan ons netwerk worden zo laag mogelijk gehouden en zijn  éénmalig 80 € ex btw voor de web-master. Hiervoor krijgt u de ruimte voor een persoonlijke pagina en wordt die in overleg met u ingericht. 
Subpagina''s (1): Meer info over deelname
Ċ
Bas Kremer,
29 mrt. 2012 03:46
Comments