2. Cliënt informatie

Werken
Werken is in principe gezond voor elk mens. Welke belemmeringen er ook zijn, uiteindelijk heeft elk mens behoefte aan zingeving. Werk is één van de manieren om hier vorm aan te geven. Re-integratietherapie kan ervoor zorgen dat mensen weer contact maken met deze behoefte, zodat de motivatie om passend werk te vinden, weer wakker wordt! Re-integratietherapie kan je helpen voorkomen dat je vast loopt. Je kan er ook om vragen als je al bent vastgelopen.
 
Doel van re-integratietherapie
Re-integratietherapie is gericht op het weer beschikbaar krijgen van je persoonlijke kracht die verloren is gegaan door emotionele problemen die een goed functioneren op het werk in de weg staan. Die emotionele problemen duiden altijd op aspecten waar je ook op andere terreinen op stuk kunt lopen. Wanneer die aspecten duidelijk worden, blijken hierin altijd persoonlijke kwaliteiten en verlangens verborgen te zijn waar je veel authentieke kracht aan kan ontlenen. Dat maakt de weg naar werken met betrokkenheid en plezier weer mogelijk. Ook wanneer emotionele problemen in je privé sfeer blijken te liggen, wordt in re-integratietherapie uiteindelijk altijd weer de koppeling gemaakt naar het werk. Centraal staat dan hoe privé-situatie en werk zich tot elkaar verhouden zodat je opnieuw de balans kunt vinden tussen "jezelf niet te verliezen én aan te sluiten op je omgeving".
 
Herken je jezelf in de volgende vragen?
 • Ervaar je de dagelijkse werkpraktijk meer als een last dan een lust?
 • Ben je geregeld ziek vanwege psychische klachten?
 • Heb je “teveel hooi op je vork?”
 • Ervaar je sociale problemen op het werk of had je deze waardoor je werkeloos bent geworden?
 • Denkt je arbo- of huisarts aan een “burnout” of “teveel stress”?
 • Ben je werkloos en voel je weinig energie tot sollicitatiegerichte inspanningen?
 • Ervaar je je contacten met het UWV of reïntegratiebedrijf nog steeds als “weinig zinvol”?
 • Ben je in je vorige baan ontslagen zonder te begrijpen waarom?
 • Heb je al langere tijd niet helder welke koers je vaart?
 • Werken de problemen vanwege het (niet) werken door in je privé situatie?

Werkwijze 

Wellicht vormen deze steeds terugkerende gedachten en problemen eens aanleiding voor een aantal vertrouwelijke gesprekken. Er wordt gewerkt aan “oud zeer” en onaffe zaken in de werkcontext of die te maken hebben met je ontslag. Je krijgt door de begeleiding meer inzicht in je werk- en gedragspatronen. 
Tijdens de begeleiding worden antwoorden ontdekt op vragen als
 
 • hoe kan ik het verstoorde contact in de relatie herstellen?
 • hoe hanteer ik mijn hectische werksituatie als ik weer terugkeer? 
 • waardoor heb ik zo’n hoge werkdruk ervaren?
 • waardoor komt het dat ik nu niet verder kom in mijn ontwikkeling?
 • waardoor ben ik angstig geworden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan? 
Zo snel mogelijk weer aan de slag blijkt dan vaak een loze kreet! 
Maar doe je niks dan biedt het gezegde “De tijd geneest alle wonden” ook niet veel perspectief!
 
Hoe pak je dat aan? Doe niet zomaar iets….! 
Bel of mail eens met een van de re-integratietherapeuten. Oriënteer je eens door hun websites te bekijken. Doe eens een intake met een van hen. De intake heeft als doel om samen helder te krijgen waar de schoen knelt. Re-integratietherapie is bij uitstek een contact-therapie, dus in het contact met je re-integratietherapeut kan veel helder worden. De intake heeft ook als doel om te zien of het klikt. Een goed contact is de basis van re-integratietherapie. Op basis van de intake kan de re-integratietherapeut een behandelplan maken als dat voor de bekostiging nodig is.
 
 
Mensvisie van re-integratietherapeuten
De mens is een holistisch wezen. Als lichaam, gevoel, verstand en bezieling goed op elkaar zijn afgestemd, zit de mens goed in z’n vel. Hij of zij vindt zijn weg dan op een vanzelfsprekende manier. De maatschappij waarin we leven overwaardeert het doen en denken. Voelen en spirituele zingeving daarentegen worden ondergewaardeerd. Dat maakt het extra belangrijk dat mensen leren de signalen die het leven aanreikt te vertalen naar steeds een gepast antwoord (respons-ability).
 
De mens kan niet los gezien worden van zijn omgeving. Als er in de wisselwerking tussen mens en omgeving iets verkeerd loopt, verliest de mens niet alleen het contact met zijn omgeving, maar vooral ook met zichzelf. Door het herstellen van die wisselwerking komen mensen weer tot hun recht in het samenleven en samenwerken en wordt arbeidsvreugde, groei en bezieling weer mogelijk.
 
Dus waar gaat het om?
 • "Re-integratietherapie: en dan verder bouwen op vruchtbare grond"
 • "Re-integratietherapie: bouwrijp maken van kostbare grond" 
 • "Re-integratietherapie: de kiel waterdicht maken voor het schip weer te water gaat"
Voor meer gedetailleerde informatie over re-integratietherapie: zie het profiel.
Comments