8. Artikelen‎ > ‎

Re-integratietherapie, wat koop ik ervoor

Re-integratietherapie, wat koop ik ervoor?


Re-integratietherapie: fundament voor re-integratie bij psychische en emotionele problemen


Als iemand wegens psychische of emotionele problemen niet of slecht functioneert, is het inefficiënt om te doen alsof dat er niet is. Dan is het nodig om die problemen éérst op te lossen. Dat maakt de weg naar werk vrij. Re-integratietherapie is gericht op een stimulerende afstemming van mens en werkomgeving. Re-integratietherapie wordt ingezet als voortraject, of als onderdeel van een re-integratietraject. Het beslaat 5 tot 20 sessies, afhankelijk van wat nodig is. Dan is het fundament gelegd waarop een IRO succesvol kan worden uitgevoerd. Het gebeurt dan ook wel dat een klant verder op eigen kracht werk vindt of met zijn leidinggevenden zijn werk goed op zijn eigen wensen af kan stemmen én tegelijkertijd goed werk levert.

Auteurs: Paul van Beuzekom, Amersfoort, www.opeigenkoers.nl en Stijn Happel, Rotterdam www.happelenweustink.nl


Wat is re-integratietherapie eigenlijk?

Re-integratietherapie is een combinatie van holistische therapieën. Holistisch betekent in feite dat we de mens als geheel bekijken, dus kijken naar de afstemming van zijn lichamelijkheid, zijn gevoelens, zijn gedachten en zijn bezieling, én zijn (werk-)omgeving. In onze westerse bedrijfscultuur zijn wij zo gewend geraakt aan het elkaar afrekenen op de kwaliteiten die te maken hebben met “of we iets handig hebben gedaan” (lichaam) of “dat we iets slim hebben gedaan” (verstand). Dit leidt gemakkelijk tot een bedrijfsmatige en persoonlijke onderwaardering van de gevoelens en de bezieling. Mensen gaan dan figuurlijk mank lopen en dat doet pijn, ook al kunnen we onszelf en elkaar lang wijs maken dat dat niet erg is of dat we flink moeten zijn. Iedereen zoekt dan creatieve oplossingen, om het vol te houden. Toch kan dat op den duur tot klachten leiden. Als die er zijn, verdienen ze om serieus genomen te worden.


Klachten zijn bij re-integratietherapie waardevolle signalen

Het is gebruikelijk dat klachten als onaangenaam gezien worden, je hebt er last van en je wilt ze zo gauw mogelijk weg zien te krijgen. Er is iets mis met je; je moet snel weer beter worden. Dit gaat uit van klachten als “ziektesignalen”. Of je snapt iets niet en je moet nieuwe kennis leren. In veel gevallen is dat ook waar, maar vaak is dat slechts een deel van wat er aan de hand is. Wij, re-integratietherapeuten, beschouwen klachten juist als de shit die je niet weg moet gooien, maar die juist de mest is die nódig is om fundamenteler over je probleem heen te groeien.


Natuurlijke reactie op pijn is “je schrap zetten”


In ons vak zien we vaak dat shit ontstaat uit mechanismen die bedoeld zijn om pijn te voorkomen of te verdoven. Je schrap zetten zorgt ervoor dat je aan flexibiliteit inboet en juist kwetsbaarder wordt. Als het schap zetten te lang duurt, leidt het tot zo’n grote kwetsbaarheid dat een mens moeite krijgt met zijn (werk )omgeving. Dan wordt de pijn juist groter in plaats van kleiner. Als je je dan beperkt tot het wegmaken van de pijn, dan loop je een groot risico dat je daarmee ook de (gefrustreerde) wens die erachter zit, niet meer voelt. Het maakt een mens lusteloos als hij zijn wensen niet meer voelt, als hij niet meer voelt waar zijn leven om gaat. Je kan je dan toch nog energiek voelen als je de adrenaline in je bloed opvoert, maar dat put op den duur alleen maar meer uit. Dan is het noodzakelijk dat de klant vanuit een ander perspectief naar zijn situatie leert kijken, waardoor de oplossing vanzelf zichtbaar wordt door het verhaal achter de pijn te ontrollen.


Pijn als wegwijzer naar dat wat goed voor je is

Aan de andere kant kan die pijn juist wijzen op een belangrijke wens die blijkbaar gefrustreerd wordt. De klachten gebruiken we als signalen om te kijken naar het verhaal erachter, zodat de klant helder krijgt wat er blijkbaar niet klopt in zijn levens- en werkwijze of oplossingsmethoden, en hoe hij zichzelf klem zet of zijn eigen glazen ingooit. Op basis van die heldere kijk kan hij zijn leven meer inrichten conform wie hij is en bepalen in welke werkomgeving hij het beste gedijt. Hij wordt zich meer bewust hoe en met welke intenties hij in het leven staat en hoe hij daar zó vorm aan geeft dat zowél hijzelf als zijn werk goed uit de verf komen. Uitgangspunt hierbij is steeds dat alles wat je met “hart en ziel” doet, je een tevreden en succesvol mens maakt. Dit maakt de weg vrij naar werk.


Voor wie?

Dus loopt een klant tegen een probleem aan waarvan hijzelf voelt dat het hem diep raakt of goed uit evenwicht brengt, of als een klant al bij herhaling tegen hetzelfde probleem aanloopt? Heeft hij last van een depressie, burnout, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, faalangst, overmatig verantwoordelijkheidsgevoel of problemen in de werkrelaties? Dan is re-integratietherapie zinvol.


Is dit interessant voor je? Neus dan eens verder op deze site.

Comments