4. Preventie

Preventieve begeleiding, om o.a. (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen, is ons inziens van wezenlijk belang voor zowel werknemer als voor de werkgever.
Voor de werkgever werken de preventieve interventies kostenbesparend en voor de werknemer betekent dit dat hij/zij o.a. de eigenwaarde en het zelfvertrouwen behoud.
Het is natuurlijk in een ieders belang om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Zeker als het gaat om langdurig ziekte verzuim zoals bij psychische klachten veelal het geval is.
Mocht u als werkgever of arbo-arts geconfronteerd worden met een werknemer waar u zich zorgen over maakt of die aangeeft de situatie niet goed de baas te kunnen, is het prima om met een van de aangesloten re-integratietherapeuten contact op te nemen.
Comments