Re-integratietherapie in het kort

Re-integratietherapie, terugkeer naar werk bij psychische en emotionele problemen

Re-integratie na ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Vaak een lastig traject met tal van obstakels. Soms belemmeren psychische of emotionele moeilijkheden de terugkeer naar werk. Voorbeelden daarvan zijn depressie, burnout, onzekerheid, faalangst of problemen in werkrelaties. Gerichte behandeling ter preventie verdient overigens de voorkeur. Re-integratietherapie kan ook ingezet worden als preventie of ter voorkoming van herhaling.

Wanneer: Re-integratietherapie biedt een opstap naar re-integratie bij psychische en emotionele belemmeringen. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast in reguliere re-integratietrajecten of in het kader van de Wet Poortwachter. In een vooraf te bepalen aantal individuele sessies wordt een fundament gelegd voor terugkeer naar werk. Soms vindt de cliënt daarna zonder verdere begeleiding nieuw werk of keert hij in beter in balans terug in zijn werk. Werk dient als oefenterrein om andere keuzes te leren maken.

Wat: Re-integratietherapie is een werkgerichte toepassing van holistische psychotherapie. Dit betekent dat de begeleiding zich richt op de cliënt in zijn geheel. Niet alleen de klacht, maar de afstemming tussen het lichaam, de gedachten, gevoelens, bezieling én (werk-)omgeving is het werkgebied van de re-integratietherapeut. Hierbij worden niet de onmogelijkheden als uitgangspunt genomen maar ook de mogelijkheden en het perspectief naar de toekomst.

Hoe: Overwaardering van het verstand en het handelen en het buitensluiten van gevoelens komt veel voor in organisaties en bedrijven. Mensen raken vaak onbewust uit balans en "zetten zich schrap" om door te gaan. Dit kan op den duur tot problemen op het werk leiden, tot psychische of lichamelijke klachten. Uitsluitend klachtgericht werken gaat voorbij aan de onderliggende onvrede. Re-integratietherapie ziet problemen en klachten als waardevolle signalen die verwijzen naar een verstoord evenwicht binnen de persoon en tussen de persoon en zijn werk. De cliënt leert zijn signalen "verstaan" en bewerken, met hoofd, hart en ziel. Hij ervaart een ruimer perspectief en leert daar zodanig vorm aan te geven dat hij én zijn werk beter uit de verf komen.
Bovendien is er aandacht voor afstemming met het werksysteem.

Wie: Het landelijk netwerk voor re-integratietherapie bestaat uit professionals in de geestelijke gezondheidszorg. De meeste therapeuten zijn geregistreerd bij de NAP. Op de website kun je zien welke belangrijke beroepsverenigingen bij deze koepelorganisatie zijn aangesloten en waarvan de therapeuten tevens lid zijn.  Sommige therapeuten zijn aangesloten bij het NVPA, beroepsvereniging voor professionele geestelijke zorg. De daar aangesloten therapeuten hebben hun aandacht, GZ- expertise en ervaring ook gebundeld om cliënten, (verzekering-)artsen, werkgevers en uitkeringsinstanties een aanbod te doen dat de weg naar werk vrij maakt bij psychische en emotionele obstakels. Cliënten zijn verzekerd van (een bijdrage in de) vergoeding van de kosten via hun eigen verzekeraar.

Meer weten? Lees Re-integratietherapie, wat koop ik ervoor?